З А Я В А ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Дата: 12.09.2023 15:23
Кількість переглядів: 109

Фото без опису«Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер:2122755500:10:006:0143) для зміни цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення «01.03 для ведення особистого селянського господарства», на землі житлової та громадської забудови «03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», площею 0,1919 га, за адресою: смт.Чинадійово»

 

  1. Замовник: виконавчий комітет Чинадіївської селищної ради,

         Адреса: 89640, вулиця Волошина, 41, смт. Чинадійово, Мукачівський р-н, Закарпатська область,  

Веб сайт: /chynadiivska-gromada.gov.ua/,  тел. (03131) 4 99 98.

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план території розроблено на підставі рішення двадцятої чергової сесії восьмого скликання Чинадіївської селищної ради від 11 серпня 2022 року  № 1495.

         3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Мета розробки детального плану території – визначити основні параметри проектованої будівлі торгівлі.

Територія проектованої громадської забудови у смт. Чинадійово, прилегла до міжнародного автошляху М-06 Київ-Чоп, площею – 0,1919 га, і межує:

-        з північної сторони - обмежена автошляхом М-06 Київ-Чоп;

-        із східної та південної сторін - примикає до земель для будівництва та обслуговування житлових будинків;

-        із західної сторони - обмежена вулицею Духновича.

 

Земельна ділянка в межах якої буде вестись проектування сформована,  інформація про неї внесена до земельного кадастру.

Ділянка (територія) розробки детального плану не межує з територіями що мають природоохоронний статус, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення;  не  відноситься до земель водного фонду. Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянках проектування відсутні.

Пам’ятки архітектури, містобудування та археології на території проектування відсутні.

Запроектовані будівля автомийки та торгівлі, відкриті автостоянки тимчасового зберігання автомобілів, а також стоянки велосипедів.

Водопостачання  планується від запроектованої артсвердловини.

Водовідведення на запроектовані очисні споруди повної біологічної очистки.

Вивезенням твердих побутових відходів на території селища та Мукачівського району здійснюється ТОВ «АВЕ Мукачево». Захоронення твердих побутових відходів проводиться Мукачівським комунальним підприємством «Чисте місто» на сміттєзвалищі «Полігоні твердих побутових відходів».

         4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

         Відходи.

         Тверді побутові відходи, що будуть утворюватися під час експлуатації передбачається збирати в контейнери та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Поверхневі та підземні води.

         До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з проїзної частини доріг та проїздів.

Для функціонування будівель та споруд комплексу передбачена локальна очисна споруда зі збірником очищених стоків.

Відведення поверхневих вод з проектованих територій передбачено  відкритим  способом (через  лотки,  дорожні кювети, водовідвідні канави та ін.). 

         Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації запроектованих об’єктів створення додаткових негативних впливів на ґрунт та надра не передбачається.            

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.          Планується комплексний благоустрій території.

         Атмосферне повітря.

Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на моторному паливі;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

         Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження, що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться. Джерелами шуму в період функціонування об’єктів є автотранспорт.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення.

         Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих об’єктів не передбачається.

         Флора та  і фауна.

Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об’єктів вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

         З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій території.

         Геологічне середовище.

         В період будівельних робіт передбачається об’єм земляних робіт на глибину до 5,0 м.

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться в межах населеного пункту, на значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованих об’єктів, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються. 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території, збереження зелених насаджень;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
  • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

         Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та вуличної мережі.

         На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

         Захисні заходи цивільної оборони.

         Передбачається проектування приміщення для укриття населення у громадській будівлі відповідно до завдання на розробку розділу ІТЗ ЦЗ, узгодженого з ДСНС Закарпатської  області.

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі,  ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території подавати у електронному або письмовому вигляді до відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Чинадіївської селищної ради. Адреса: 89640, вулиця Волошина, 41, смт. Чинадійово, Мукачівський р-н, Закарпатська область, 

Відповідальна особа: начальник відділу - Кунак Василь Михайлович,

e-mail: golova@chynadiivska-gromada.gov.ua

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 26 вересня 2023 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь