ЗАЯВА про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки

Дата: 03.07.2024 10:43
Кількість переглядів: 51

Фото без описуПроєкту документу державного планування "Детальний план території на земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності ТОВ "ТЕКА" (кадастровий номер 2122755500:04:001:0002), з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, яке змінюється із земель сільськогосподарського призначення - код КВЦПЗ 01.03 "Для ведення особистого селянського господарства" на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - код КВЦПЗ 12.11 "Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу", площею 1,0905 га, за адресою: на території Чинадіївської селищної ради"

 

  1. Інформація про замовника проєкту:

          Замовник проєкту: Чинадіївська селищна рада.

Адреса і контактні дані: 89640, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, сел. Чинадійово, вул. Волошина, 41.

         Інвестор  ТОВ "ТЕКА". Адреса і контактні дані:   65080, Одеська обл., м. Одеса, вул. Варненська, 4б. Тел. :   (048) 720 75 22, е-mail: mdteka@vestacorp.com.ua

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

 Визначення містобудівних потреб земельної ділянки приватної власності за кадастровим номером 2122755500:04:001:0002 (площею 1,0905 га). Передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки. Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

Містобудівну документацію слід виконати в обсязі, передбаченому у нормативних документах: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про землеустрій», Земельний кодекс України, Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, ДБН Б.1.1- 14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

Детальний план території розробляється згідно з рішенням Чинадіївської селищної ради №1785 від 09 червня 2023 року (зі змінами затвердженими рішенням №1830 від 19 вересня 2023 р.),  відповідно до затвердженого завдання на розроблення детального плану території.

Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території  розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області, детального плану території смт. Чинадійово з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території призначеної для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території визначає:

- уточнення у більш крупному масштабі положень наявної містобудівної документації;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення параметрів забудови земельної ділянки;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- обґрунтування потреб формування земельної ділянки та визначення її цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

- уточнення системи інженерних мереж;

- порядок організації транспортного та пішохідного руху;

- визначення потреб у інфраструктурі обслуговування, місць їх розташування;

- забезпечення комплексності забудови території;

- створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства.

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови окремих земельних ділянок;

- відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об'єктів будівництва, реконструкції забудови;

- визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об'єкта нерухомого майна;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;

- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Основою для розробки детального плану території  є:

  1. Схема генерального плану;
  2. Інші картографічні матеріали.

   При виділенні земельної ділянки під будівництво АЗК змінюватиметься функціональне призначення земельної ділянки.

   Проєктована територія спланована в зв’язці з прилеглими територіями, автомобільними проїздами і існуючим рельєфом.

   Планування територій виконано при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень.

    Розмір санітарно-захисної зони - 50 м.

    В межах санітарно-захисної зони житлові та громадські забудови відсутні, найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 0,7 км на схід від об’єкта проектування.

        Згідно будівельно-кліматичних умов проєктована територія розташована в західному районі України. Детальний опис наводитиметься в Звіті.

       Ділянка проєктування межує:

з півдня - охоронна зона ЛЕП, із заходу - водовідвідний канал; з півночі - автодорога (М-06 Київ-Чоп); зі сходу - землі приватної власності сільськогосподарського призначення.

 На північ від території на незначній відстані знаходяться промислові об’єкти. Проєктована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-гігієнічні та природні умови.

 В цілому стан навколишнього середовища на території проєктування оцінюється як добрий.

   Проєктована територія спланована в ув’язці з прилеглими територіями, автомобільними проїздами і існуючим рельєфом.

   Планування територій виконано при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень.

   Метою даної роботи є обґрунтування можливості розміщення АЗК, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

   Згідно зі ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», АЗК  відносяться до видів діяльності, щодо яких передбачається  здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

   В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування – Детальний план території на земельну ділянку з кадастровим номером 2122755500:04:001:0002, розташована на території Чинадіївської селищної ради Мукачівського району Закарпатської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельної ділянки); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

   а) у тому числі для здоров’я населення:

   Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:                                 

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Детальний план території земельних ділянок, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Обсяги викиду очікуються незначні, тому їх вплив на мікроклімат очікується на прийнятному рівні.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

  1. дихальні клапани резервуарів;
  2. при відпуску нафтопродуктів в автотранспортні засоби;
  3. злив палива;
  4. інших профільних джерел об’єкта (мініочисні споруди, рух транспорту, ін.).

Шумове навантаження.

Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації є насосне обладнання об’єкта, через незначний рівень шуму таке навантаження можна вважати незначним.

Вплив на геологічне середовище.

В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не очікуються при дотриманні відповідних проектних заходів.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти.

 Детальним планом території визначені межі земельних ділянок. Під час проведення будівельних робіт очікується мінімальне навантаження на рослинний шар грунту. Постійного впливу на елементи ґрунтового середовища не передбачається.

Втілення запроектованих заходів щодо функціонування об’єктів мінімізує негативний вплив на стан ґрунтів.

 Вплив на водне середовище.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин при дотриманні проектних рішень не очікується. Забруднення поверхневих чи підземних вод при дотриманні проектних рішень - не очікується.

 Вплив на рослинний і тваринний світ.

При експлуатації об’єкту передбачається благоустрій та озеленення території, а саме, засівання території травами, стійкими до витоптування. При експлуатації об’єкту не очікується  негативний вплив на рослинність та тваринний світ.

Вплив на техногенне середовище.

Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва.

В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, залишки використаних електродів,  використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації АЗК утворюватимуться змішані побутові відходи, пісок забруднений нафтопродуктами, нафтошлами від чистки резервуарів, ін. На проектованій території передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Відходи передбачається передавати відповідно укладених договорів з спеціалізованими організаціями.

  Впливів на соціальне середовище.

 Погіршення умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єкту не очікується. Змін статистики захворюваності місцевого населення не очікується. Впливів на соціальне середовище не очікується.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

При розробці детального плану території передбачається:

 – максимальне збереження рельєфу;

–   максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;

–   відведення поверхневих вод;

–   мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Тобто передбачається максимально зберегти природні ресурси, та їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності (при дотриманні проектних рішень) не прогнозується.

  Територія не відноситься до об’єктів ПЗФ. Найближчі до території, що розглядається об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) буде описано в проектних матеріалах.

 

в)  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

 Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

        Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

        Альтернативи іншого характеру не розглядаються з огляду на необхідність провадження визначеної вище планованої діяльності.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

-інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ;

-статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

-дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

-дані топографічних та геологічних вишукувань;

-статистику захворюваності місцевих жителів;

-іншу доступну інформацію.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

     Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим  коефіцієнтом  корисної дії, тощо.

    Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.  

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

 -  Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних,  коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

          Чинадіївська селищна рада.

 Адреса і контактні дані: 89640, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, сел. Чинадійово, вул. Волошина, 41.

        Тел.:   (03131) 4 99 98.  

            Строки їх подання:

Строк подання зауважень та пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки "Детального плану території на земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності ТОВ "ТЕКА" (кадастровий номер 2122755500:04:001:0002), з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, яке змінюється із земель сільськогосподарського призначення - код КВЦПЗ 01.03 "Для ведення особистого селянського господарства" на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - код КВЦПЗ 12.11 "Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу", площею 1,0905 га, за адресою: на території Чинадіївської селищної ради". Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів, тобто з 03.07.2024 по 12.07.2024.

Пропозиції і зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «детального плану території на земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності ТОВ "ТЕКА" (кадастровий номер 2122755500:04:001:0002), з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, яке змінюється із земель сільськогосподарського призначення - код КВЦПЗ 01.03 "Для ведення особистого селянського господарства" на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - код КВЦПЗ 12.11 "Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу", площею 1,0905 га, за адресою: на території Чинадіївської селищної ради» подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування, з урахуванням вимог діючого законодавства України до Чинадіївської селищної ради.

            Відповідальна особа: Кунак Василь Михайлович – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин,  житлово-комунального господарства, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Чинадіївської селищної ради.

Адреса і контактні дані: 89640, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, селище Чинадійово, вул. Волошина, 41.

        Тел. :  (03131) 4 99 98, е-mail: golova@chynadiivska-gromada.gov.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь